اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

(شعر)در لحظه

به تو دست‌می‌سایم و جهان را درمی‌یابم، 

 

می‌وزم، می‌بارم، می‌تابم.آسمان‌ام 

در لحظه

به تو دست‌می‌سایم و جهان را درمی‌یابم، 

معلق و بی‌انتها و زمان را لمس‌می‌کنم 

می‌وزم، می‌بارم، می‌تابم.آسمان‌ام                                        رقصان

در جانِ سبزِ خویش

 

از تو عبورمی‌کنم  


 می‌درخشم 
 

و فرومی‌ریزم 

چنان که تُندری از شب.ــ 
و گندم عطر آگینی که دانه می بندد  
ستاره‌گان و زمین، 
عریان
به تو می‌اندیشم 
blogکد بازی تمرکز حواس