اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

زیباترین کلام کوتاه

زیباترین کلام کوتاه

واژه ها وکلمات بسیار زیادی را می شناسم که زیبایند و دوست دارم آنها را بشنوم و بر زبان بیاورم اما بهترین و زیباترین آنها نزد من عبارت لا اله الا الله است وچه کلام زیبایی!چقدر محکم وبا صلابت!چه با شکوه وعظیم!چه با اقتدار!چقدر ستودنی!چه عالمگیر!

به مفهوم و معنایش که می نگرم چقدر سر زنده می شوم و احساس می کنم چه ثروت عظیمی دارم!

لا=نیست       اله=معبود به حق-فریاد رس     الٌا=غیر از   

 

            الله  

پس ای معبود به حق،ای اله من،ای همه زیبایی،می پرستمت به یکتایی،می خوانمت،وجودت را همه جا و هر زمان با تمام وجود حس می کنم،فریاد رس تنها تویی،پس به فریاد ما رس که زندگی بی تو چه بیهوده است،ای محبوبترین،ای همه هستی ام یا الله.

blogکد بازی تمرکز حواس