اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

۱۳راز قشنگ

 

 

 

۱۳راز قشنگ تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com  

دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو . بلکه برای شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.

(حتما بخون شاید یکیش واسه تو اتفاق افتاده باشه)

 


1 دوستت دارم نه به خاطر شخصیت تو . بلکه برای شخصیت که من هنگام با تو بودن پیدا می کنم.


2 هیچ کس لیاقت اشکهای تو را ندارد و کسی که چنین ارزشی دارد باعث اشک ریختن تو نمی شود.


3 اگر کسی تو را آن طور که تو می خواهی دوست ندارد به این معنا نیست که تو با تمام وجودش دوست

 ندارد.


4 دوست واقعی تو کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند.


5 بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید.


6 هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.


7 تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد همه دنیا هستی.


8 هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران.
9 شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را بدین

 ترتیب وقتی یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی.


10 به چیزی که گذشت غم مخور به چیزی که پس از آن خواهد آمد لبخند بزن.


11 همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن . فقط مواظب باش به

کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.


12 خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی قبل از اینکه شخص دیگری را

بشناسی و توقع داشته باشی که او تو را بشناسد.


13 زیاده از حد خود را تحت فشار مگذار. بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که توقع نداری.

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسک یاهو ، متحرک       www.bahar22.com

 

blogکد بازی تمرکز حواس