اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

sms پندآموز

sms پندآموز

                 دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

---------------------------- ----------------------------

   تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند

sms پندآموز

                 دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود

---------------------------- ----------------------------

   تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند

............................................................

   چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش

.....................

   بیهوده متاز که مقصد خاک است

---------------------------- ----------------------------

   هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود

---------------------------- ----------------------------

   هرگاه در اوج قدرت بودی به حباب فکر کن

---------------------------- ----------------------------

   از زندگی لذت ببر چون آخر جاده زندگی یه تابلو هست که روش نوشته دور زدن ممنوع 

---------------------------- ----------------------------

   زندگی مثل بازی حکمه!! مهم نیست که دست خوبی نداری مهم اینه که یار خوبی داشته باشی؛ اینطوری ‏شاید حتی بتونی بازی باخته رو ببری

---------------------------- ----------------------------

   زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

---------------------------- ----------------------------

   آسمان می بارد, گل می میرد, تو نه آسمان باش نه گل, زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

--------------------------------------------------------

   بارون نباش که با التماس خودت رو به شیشه بکوبی ... ابر باش که همه منت باریدن تو رو بکشن

---------------------------- ----------------------------

   در صفحه شطرنج زندگی همه ی مهره های من مات مهربانی تو شدند و من قلبم را به تو باختم

---------------------------- ----------------------------

   محبت مثل یک سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب دیگه نمیشه درش اورد اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکنی

---------------------------- ----------------------------

   خدایا من اگر بد کنم تورا بنده دیگر بسیار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدایی دیگر کجاست؟؟؟؟

blogکد بازی تمرکز حواس