اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه (۲۵)

کد

IT-86-11=D2

11-13

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه

windows

1-پوشه ای بانام windows برروی صفحه دسک تاپ ایجادکنید وآن رامخفی نمایید.

2-یک تصویر برای زمینه میزکارویندوز به دلخواه  انتخاب وآنرادرمرکز  صفحه نمایش قراردهید.

3-رنگ زمینه منو ها در ویندوز را به رنگ خاکستری تغییر دهید .

   4- برنامه ماشین حساب را طوری زمانبندی نمائید که با روشن شدن کامپیوتر فعال گردد.

5-ایکن برنامه MY COMPUTER راتغییرداده ونسخه سیستم عامل نصب شوده برروی سیستم خودرابیابید.

6- ویندوز را به گونه ای تنظیم کنید که با یکبار کلیک پوشه ها باز شود.

        7- پنجره دلخواهی را باز نموده سپس بدون استفاده از موس آنرا تمام صفحه نمایید.

Internet

1- یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید ؟

9717000: شماره تلفن

       AFTAB : نام شرکت ISP

 10206AF : User name

   104536 : Password

2-سرعت انتقال اطلاعات ازطریق مودم افزایش دهید.

3-حداکثرظرفیت فضابرای ذخیره صفحات وسایت ها را250 مگابایت تعریف نمایید.

4-برنامه IE راطوری تنظیم کنیدکه تصاویرنمایش داده نشود.

5- تنظیمی اعمال کنیدکه تحت هیچ شرایطی صفحه ای درHISTORY سیستم شما نگهداری نشود.

6-تنظیمات  explorerرابه صورتی درآورید که رنگ link های visit شده سبزنمایش داده شود.

7-اطلاعات صفحه وب جاری رادرmydocument ذخیره نمایید.

OE

1-درoutlook سه کاربرجدیدبامشخصات پست الکترونیکی

billghase@hotmail.com     shichi_dan@yahoo.com      chessmaster@gmail.com 

 ایجادکنیدبطوریکه بجزنامه های دریافتی ازاین سه نفر مابقی نامه هابه عنوان نامه های هرزه تلفی رفتارشود.اگرادرس email تمامی کاربران مورداعتماد راداخل یک فایل متنی داشته باشیم چگونه میتوانیم آنهایکباره درادامه لیست سه نفرقبل اضافه نماییم؟

باآرزوی موفقیت برای شما

آموزشگاه صدرا

  مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس