اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :35 دقیقه (۲۹)

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :35 دقیقه

WINDOWS

- عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید :

1)نوار وظیفه را به بالای محیط کار انتقال داده و آن را به گونه ای تنظیم کنید که قابل جابجایی نباشد . .

2) پشت زمینه محیط کار را غیر فعال کنید .

3) کلیه عناصر داخل سطل بازیافت ویندوز را خالی کنید

4) کلیه فایلهای متنی  درایو E که نام آنها با حرفD شروع می شود و در یک ماه گذشته ایجاد شده اند  را در کامپیوتر خود جستجو کنید .

5) در محیط WORDPAD فایلتان را به گونه ای تنظیم کنید که جهت کاغذ  افقی باشد و حاشیه از چهار طرف 25 باشد .

INTERNET

-        عملیات زیر مربوط به IE و OE را  انجام دهید:

1) توسط مرورگرتان به دنبال یک صفحه در مورد تجارت بگردید .

2) کلمات Computer Training را طوری وارد کنید که جستجو گر فقط به دنبال آن دو کلمه باشد .

3) توسط یک موتور جستجو صفحات وبی را پیدا کنید که حاوی اطلاعات در مورد چاپگر HP باشد و فقط صفحاتی را بیابید که در آن صفحات دقیقاً عبارت DRIVER HP LASERJET6 آورده شده باشد در ضمن کلمه DESKJET در آن صفحات وجود نداشته باشد .

4) تمام نامه های خوانده شده را به صورت ناخوانده درآورید .

5)یک Shortcut از یک کارت اینترنتی بنام TVTO با USERNAME=124563 و PASSWORD=IRANTVTO ایجاد کنید .

6)یک امضاء به نام  YAHOO در پایین نامه تعریف کنید . 

آموزشگاه صدرا

blogکد بازی تمرکز حواس