اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه (۳۰)

کد

IT-86-12=D2

11-13

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 50 دقیقه

40نمره))WINDOWS

1-       مشخصات Tool Tip و فاصله افقی بین Iconها را تغییردهید.

2-       در پوشه ویندوز کاری کنید که پسوند فایلها قابل رؤیت باشد و فایلهایی با پسوند bmp را داخل این پوشه و زیر پوشه هایی داخل آن و پوشه های مخفی آن شمارش کنید.

3-       میخواهیم در هنگام نمایش آیکون ها با جزئیات صفات آیکون ها و توضیحات و تاریخ ایجاد آنها نیز مشاهده شود.

4-       از پنجره سیستم یک عکس تهیه کرده و داخل یک فایل Word بچسبانید.

5-       برنامهNotepad رابا نام yaddasht به منوی program اضافه نمایید.

6-       برنامه yaddasht را از منوی program حذف کنید .

7-       منوی start را به صورت استاندارد xp نمایش دهید .

Internet(30 نمره)
1 یک ارتباط به اینترنت با مشخصات زیر بسازید .

     Pars : نام شرکت ISP

     9714000: شماره تلفن

    10206ZQ : User name

    104536 : Password

   2- سایت yahoo  را به عنوان Home page  تعریف کنید .

   3– سایت irana را به لیست Favorits  اضافه کنید .

   4- صفحه جاری IE  را طوری تنظیم کنید که لینک های ویزیت شده قرمز و سایر لینک ها سبز باشد.

   5- توسط سایت Google  اطلاعاتی در مورد نرم افزار photoshop بیابید.

6- میخواهیم محتویات history را خالی کنیم و تنظیمات آن را طوری انجام دهید که آدرس سایتها را از 10 روز پیش مشخص کند.

OE(25 نمره +5 نمره سرعت عمل)

1-درمحیط outlook express یک نامه  باشرایط زیرایجادکنید.

الف)موصوع نامه tabrik باشد

ب)نامه رابرای 4 نفر ازدوستان خودارسال کنید و2 نفرازاین افرادرونوشت مخفی نامه رادریافت می کنند.(ادرسهای پست الکترونیکی رابه دلخواه خودواردکنید.)

ج)یک فایل تصویری رابه نامه خودضمیمه کنید.

2-یک امضای الکترونیکی باعنوان(goodby my dear friend) ایجادکرده وتنظیمات رابه نحوی انجام دهید که این امضاء به تمام نامه هایی که می فرستیداضافه شود.

با آرزوی موفقیت برای شما

مرکزفناوری اطلاعات مشهد 

آموزشگاه صدرا

 اسفندماه86 

blogکد بازی تمرکز حواس