اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه (۳۵)

کد

IT-86-11=D1

8-11

 

 

 

 

 

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون : 40 دقیقه 

Window

1-     ظرفیت سطل بازیافت را طوری تعیین کنید که 10%  از فضای کل دیسک به آن اختصاص یابد .

2-     فایلهایی که صفت مخفی دارند را پنهان کنید.

3-     تصویری در برنامه نقاشی فراخوانی کنید و سپس آنرا به میزان دلخواه بچرخانید .

4-     محیط پنجره my computer رابه صورت details نمایش داده وبراساس نام مرتب کنید.

5-     نواروظیفه رابه سمت راست desktop منتقل کرده  وتنظیمات رابه گونه ای انجام دهیدکه نواروظیفه  روی پنجره های بازقرارگیرد.

6-     تنظیمات رابه نحوی انجام دهید که توسط برنامه زمان بندی برنامه ماشین حساب هر3 روزیکباردرساعت 10:30 قبل ازظهراجراشود.

7-کاربری به نام it باکلمه عبور123 ایجادکنیدوسپس با کاربر واردشوید.

 8- پنجر ه های my document و recycle bin  را باز نموده و بصورت آبشاری مرتب کنید.

Internet

-1سابقه نگهداری سایتهای ویزیت شده را به یکماه تنظیم کنید.

2- ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید . اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید .

3- سایت www.khorasan-tvto.comرا فعال نموده و آن رابه سایت مورد علاقه(favoraite)خود اضافه نمائید .

4- طوری عمل کنید که IE رنگ نوشته های صفحات را بارنگ قرمز نمایش دهد .

5-سرعت انتقال اطلاعات ازطریق مودم را افزایش دهید.

OE

1-    برنامه OE رابازکرده ویک فهرست بانام خودتان ایجادکنید.

2-    لیست پیغام های دریافت شده رانمایش دهید.

3-    پیغامی به آدرس sara@yahoo.com بامشخصات زیرایجادکنید.

الف-یک فایل متنی به آن ضمیمه شود.

ب-آدرس فردبه address book اضافه شود.          

 ج-انتهای نامه امضاء دیجتالی قرارگیرد.

باآرزوی موفقیت برای شما 

آموزشگاه صدرا

  مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس