اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه (۲۷)

آزمون عملی ICDL درجه 2 مدت آزمون :70 دقیقه  

آموزشهای فنی وحرفه ای دالان اشتغال است

کد

IT-86-9=D1

11-8

 

 

 

 Windows

1- تصویر پشت زمینه میز کار کامپیوتر خود را عوض کنید .

2- میانبری از برنامه word pad در دسک تاپ قرار دهید .

3- سه پنجره به دلخواه باز نموده و طوری عمل کنید که به صورت آبشاری مرتب شوند .

4- در ویندوز طوری جستجو کنید که ازدرایو Cتمامی فایلهایی که هفته گذشته ایجادشده اند رانمایش دهد .

5- ویندوز را طوری تنظیم کنید که بعد از 5 دقیقه بیکاری سیستم برنامه متحرک مناسبی را فعال نموه و در زمان برگشت به حالت قبل از کاربر کلمه عبور دریافت نماید .

7- رنگ زمینه منو ها در ویندوز را به رنگ خاکستری تغییر دهید .

8- ساعت ویندوز را به ساعت 8 صبح تغییر دهید .

9- نوار آدرس را در نوار وظیفه (task bar) فعال نمائید .

10-زبان فارسی FREANCH رابه لیست زبان های تعریف شده برای صفحه کلیداضافه نمایید.

IE

1- درgoogle  کلیه سایتهای راجستجوکنید که درموردمانیتورLG یاSUMSUNG توضیخاتی داده باش سپس یکی آزانها بازکرده وبه لیست موردعلاقه خوداضافه کنید.

2- محیط  INTERNET EXPLORER خود راطوری تنظیم نمایید که متن های معمولی سبزولینک های ویزیت نشده زرد باشد.

3- نمایش پیش بینی وضعیت آب وهوا درچندروزآینده درمشهد از طریق یاهو؟

4- یک SHORTCUT  ازیک کارت اینترنتی بنام  TVTO     با  USERNAME=124563  و PASSWORD=IRANTVTO  ایجادکنید.

OE

1-     برنامه OE رابازکرده ویک فهرست بانام خودتان ایجادکنید.

2-     لیست پیغام های دریافت شده رانمایش دهید.

3-     یک پیغام بامشخصات زیرایجادکنیدوآن فهرست draft ذخیره نمایید.

To:mina@yahoo.com

Cc:save@yahoo.com

Subject:تبریک

4-پیغامی به آدرس sara@yahoo.com بامشخصات زیرایجادکنید.

الف-یک فایل متنی به آن ضمیه شود.      

 ب-آدرس فردaddress book اضافه شود. 

 ج-انتهای نامه امضاء دیجتالی قرارگیرد.

با آرزوی موفقیت برای شما   

 

آموزشگاه صدرا

 

مرکزفناوری اطلاعات مشهد

blogکد بازی تمرکز حواس