اموزشگاه کامپیوتروحسابدرای صدرا ۳۴۳۷۴۰۶ بین جمهوری اسلامی۲۳و۲۵

آزمون عملی ICDL درجه 2مدت آزمون : 50دقیقه (۲۸)

آزمون عملی ICDL درجه 2مدت آزمون : 50دقیقه 

 *****کار-تلاش-پیگیری*****  

کد IT-86-8-il23پنج شنبه

50 نمره   WINDOWS

1-تنظیمات راطوری انجام دهیدکه برای هرپوشه یک پنجره مجزابازشود.

2-تنظیمات WINDOWS راطوری انجام دهیدکه بایکبارکلیک کردن برروی موضوع ها بازشود.

3- درمحیط WORDPAD یک سند به نام خودتان برروی DESKTOP ایجادشده بطوریکه :

الف)قلم متن شما-TOHOMA     ب)SIZE=16       ج)COLOR=BLUE      د)متن شمازیرخط دارباشد.

4-ویندوز راطوری وظیفه بندی نماییدکه هردوهفته یکبارساعت 30:9 بعدازظهرروزهای شنبه ودوشنبه برنامه NOTEPAD اجراشود.(درصورت وجود برنامه ویروس یاب- آن برنامه رالحاظ کنید.)

5-تنظیمات ویندوزراطوری انجام دهیدکه موقع جابجایی پنجره محتویات پنجره جابجانشود.

6-ویندوزراطوری تنظیم کنیدکه رنگ زمینه منوها آبی ورنگ قلم ان سفیدباشد وآیکن MY DOCUMENT ازDESKTOP حذف شود.

25 نمره   IE

1 : یک CONNECTION بسازید .

2 : HOME PAGE در  INTERNET EXPLORER را تنظیم کنید .

3 : یک صفحه دلخواه را درپوشه FAVORED ذخیره کنید .

4 : چگونه می توان متوجه شد که درروزهای اخیروارد چه فایل هایی شده ایم .

5 : داخل وب سایت WWW.YAHOO .COM  شده و اطلاعاتی درمورد ورزش فوتبال در قاره آفریقا بیابید .

6 : ازطریق موتورجستجوی GOOGLE ، اطلاعاتی را در مورد دانشمندان علوم فضایی طی 5 سال گذشته بیابید . اطلاعات حاصله را درهارددیسک کامپیوترخود ذخیره کنید .

20 نمره  5 سرعت عملOE    

1-: نامه جدیدی ایجاد و ارسال کنید .

2 : یک فایلی را به نامه خود ضمیمه کنید .

3 : داخل پوشه INBOX را بررسی کرده و اگرپیامی درآن وجود دارد ، محتوای آن را درناحیه پیش نمایش مطالعه کنید .

4 : یکی از پیام های موجود درپوشه INBOX را درپنجره ای جداگانه به نمایش درآورید .

  با آرزوی موفقیت برای شما

        آبان ماه 1386

مرکزفناوری اطلاعات مشهد 

آموزشگاه صدرا

blogکد بازی تمرکز حواس